Welkom op het Blog van Moestuin Leyduin en Stadstuinderij WTG en de KweektuinKas!

Op deze plek kunnen jullie als deelnemer of vrijwilliger actuele informatie vinden over het oogsten, de werkzaamheden op de moestuinen of in de Kas of interessante activiteiten in de omgeving.

Algemene informatie over De Nieuwe Akker en deelname aan de moestuin zijn te vinden op: www.denieuweakker.nl

dinsdag 14 april 2015

Onze trouwe collega zorgboer Stefan (maandagploeg) heeft afscheid genomen.

Afgelopen maandag heeft Stefan Fokkink afscheid genomen van de deelnemers van de dagbesteding van de maandag groep op de Stadstuinderij WTG.
Vanwege de ziekte van zijn vrouw moet hij nu meer tijd vrijmaken om bij haar en het gezin te zijn.Het lag al in de verwachting dat Stefan dit jaar ergens zou stoppen met het begeleiden van de maandag dagbesteding voor Erik. Stefan en zijn vrouw zijn ook de initiatiefnemers van de Ark woongemeenschap die dit jaar al start met de inrichting van een moestuin/ werkproject in Bloemendaal. Ook deze tuin wordt opgezet middels een Pergola (CSA) princiepe met oogstdeelnemers.

Stefan heeft ruim twee jaar als naaste collega van Erik de dagbesteding inhoud gegeven en zeker door zijn warme en vrolijke inslag en betrokkenheid er iets heel moois van gemaakt. 
Wilma en Erik hebben hem namens de groep bedankt voor zijn inzet en wensen hem alle goeds en sterkte. Natuurlijk gaan we hem missen op het werk maar zullen hem vast nog zien en welkom heten tijdens onze soepmaaltijden op de maandagen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten