Welkom op het Blog van Moestuin Leyduin en Stadstuinderij WTG en de KweektuinKas!

Op deze plek kunnen jullie als deelnemer of vrijwilliger actuele informatie vinden over het oogsten, de werkzaamheden op de moestuinen of in de Kas of interessante activiteiten in de omgeving.

Algemene informatie over De Nieuwe Akker en deelname aan de moestuin zijn te vinden op: www.denieuweakker.nl

zondag 1 januari 2012

Historie

De moestuin Leyduin
De moestuin maakt deel uit van het landgoed Leyduin. Het landgoed maakt weer deel uit van een Landgoederenzone in Zuid-Kennemerland en vormt een unieke concentratie van landgoederen en buitenplaatsen in een reliĆ«frijk duingebied. De buitens liggen op de overgang van duingebied naar de naastgelegen strandvlakten en polders. 
Onder andere het  Landgoed Leyduin wordt sinds 1997 beheerd door St. Landschap Noord-Holland. Rond 1596 wordt Leyduin gesticht. In de 16e en 17e eeuw wordt de functie langzaam omgevormd van landbouwgrond naar bos en jachtgebied. Sinds de jaren '80 van de 20e eeuw is de moestuin niet meer in gebruik en zijn de gebouwtjes gaan vervallen en het terrein als ruig grasland beheerd.


 Deze foto's uit de jaren '80 laten zien dat de lage kweekbakken of opvolgers daarvan nog in gebruik waren. Verder zijn er modernere kassen toegevoegd. Van de geometrische figuur van ontwerp Springer, is niets meer terug te vinden. Tot de 90'jaren is het nog een commercieel tuindersbedrijf geweest. Daarna had de moestuin geen opvolgers meer en is deze in onbruik geraakt.