Welkom op het Blog van Moestuin Leyduin en Stadstuinderij WTG en de KweektuinKas!

Op deze plek kunnen jullie als deelnemer of vrijwilliger actuele informatie vinden over het oogsten, de werkzaamheden op de moestuinen of in de Kas of interessante activiteiten in de omgeving.

Algemene informatie over De Nieuwe Akker en deelname aan de moestuin zijn te vinden op: www.denieuweakker.nl

vrijdag 22 maart 2013

Op 21 maart de officiele ondertekening intentieverklaring samenwerking partijen om stadstuinderij WTG te verwezenlijken

wethouder Rob van Doorn
Op een koude dag werd de warme intentieovereenkomst tussen de deelnemende partijen
ondertekend op de nieuwe stadstuinderij WTG.
De partijen zijn: De gemeente Haarlem, De Blinkert (SHDH), stichting De Nieuwe Akker, Ad Demmers en Land en Boschzorg.De wethouder Rob van Doorn van de gemeente Haarlem overhandigde aan Martha , Helma en Marlies een cheque van 1500 euro voor dit prachtige initiatief.
Erik tekent voor Land en Boschzorg voor de uitvoering van de tuinderij.

Gezamenlijk werden de eerste sla plantjes in de grond gezet

Het feestelijke moment werd in de Blinkert bezegeld met een toost door Helma Meeuwissen met alle aanwezigen.


Foto reportage: Ton Apon

Info avond in het Badhyuis Leidsebuurt goed bezocht!

Foto's Ton Apon

De kruidentuin krijgt weer vorm, en .... ander werk op Moestuin Leyduin.


Foto's Ton Apon

woensdag 20 maart 2013

DE LENTE begint met intentieverklaring WTG

Woensdag 21 maart is de eerste dag van de astronomische lente.

Wij beginnen met de ondertekening van de intentieverklaring door de vier samenwerkende partijen en de Gemeente voor de eerste echte stadstuinderij in Haarlem. De partijen zijn Stichting De Nieuwe Akker, De Blinkert (SDHD), Fam. Demmers, Land en Boschzorg en de wethouder de heer van Doorn namens de gemeente Haarlem.
 De tuinderij bevindt zich in het Westelijk Tuinbouw Gebied.

Normaal hoort de temperatuur rond de 10 graden boven nul te zijn, maar het blijft koud en de maximum temperatuur komt de komende dagen niet boven de 5 graden. Snachts kan het ook vriezen.

Het is dus nog even wachten op het lente weer. Misschien kunnen we volgende week beginnen met zaaien. We hebben er in ieder geval zin in.

Met veel groeten en tot ziens op de stadstuinderij WTG.
Erik

zaterdag 16 maart 2013

Geslaagde Informatieavond over de Stadstuinderij WTg in de Blinkert


 In de goed gevulde zaal van De Blinkert gaf de directrice  Helma Meeuwissen uitleg over het initiatief en haar betrokkenheid bij de opzet van de stadstuinderij WTG.


 Daarna konden Yolande, Marlies en Erik nader uitleg geven over de werkwijze en opzet van de tuinderij. Er kwamen veel belangstellende vragen. Uitwisseling tussen onze Joke (deelnemers-administratie DNA) en Wendy (manager dagbesteding) van de Blinkert.
Tijdens de koffie werd er door veel mensen een inschrijfformulier ingevuld.
We zijn erg blij met deze geslaagde bijeenkomst en hopen op veel deelnemers uit de Blinkert en bewoners uit  het Ramplaan te mogen begroeten op de tuinderij dit jaar. 

Drie leden van de projectgroep van de st. De Nieuwe Akker praten even bij.
van links naar rechts: Marlies, Yolande en Jan.
De komende week op woensdag 20 maart is de volgende info avond gepland in het Badhyuis in de Leidsebuurt. Ook daar hopen we op veel belangstelling.

Gezellig druk in de schuur


In Leyduin zijn net voor de sneeuw de bedden gereden.


 De Moestuin Leyduin wacht op de eerste lente dagen zodat het zonnetje de aarde kan opwarmen om te gaan zaaien. Nog even geduld.


 Intussen ligt de drainagebuizen er bijna in en kan de grond weer dicht. Hopen dat hiermee de natte plekken op de tuin beter kunnen afwateren. 

Het land langs de randweg is gefreesd! Mooie zwarte grond.

DE EERSTE GRONDBEWERKING MAART 2013

 De afgelopen week is het land langs de randweg eerst geklepeld, oftewel het gras kort geslagen, en vervolgens gefreesd door de loonwerker. Als de grond niet weer bevriest kan er geploegd worden. De fijn gemalen graslaag komt dan onder te liggen om te verteren. Na een week wordt de mest gestrooid en gespit. Dit moet vruchtbare aarde zonder al te veel onkruid opleveren voor ons eerste teeltseizoen in het WTG.

zaterdag 9 maart 2013

Stadstuinderij WTG "zo groen als gras"

 Bij mooi weer ziet her er al gelijk heel wat vriendelijker uit.
 Over deze sloot zal de verbindings brug komen tussen de twee stukken land.
Links de toegangsweg naar de kantine en schuur, rechts het tuinderij gedeelte.
Foto's door Nynke Jelles, stedebouwkundige

Komende week grondbewerking Stadstuinderij WTG

Maandag 11 maart wordt het grasland op de nieuwe locatie gekelpelt. 
Dat wil zeggen kapotgeslagen. na de bemesting op woensdag wordt het gefreesd en ondergewerkt.
In principe is de grond eind  week 11 klaar voor het eerste zaaiwerk.

De Grondbewerking en bemesting is al klaar op Leyduin 

Door de loonwerker is ruim 30 ton biologische potstalmest uitgereden en ruim 100 ton compost over het land.
Met de indrukwekkende machines was het werk in 1 dag gedaan.