Welkom op het Blog van Moestuin Leyduin en Stadstuinderij WTG en de KweektuinKas!

Op deze plek kunnen jullie als deelnemer of vrijwilliger actuele informatie vinden over het oogsten, de werkzaamheden op de moestuinen of in de Kas of interessante activiteiten in de omgeving.

Algemene informatie over De Nieuwe Akker en deelname aan de moestuin zijn te vinden op: www.denieuweakker.nl

dinsdag 24 juli 2012

Tentoonstelling 'Vijf Eeuwen Bloemperken' zeer de moeite waard!

Op het historische park van Akerendam in Beverwijk is de tentoonstelling 'Vijf eeuwen Bloemperken"ingericht. Deze tentoonstelling duurt van 26 mei t/m 16 september 2012.
Het laat zien hoe tussen de 17e eeuw en nu over bloemperken werd gedacht.
zie: www.vijfeeuwenbloemperken.nlOok de mooi ingerichte moestuin met een historischekas, oranjerie met thee terras met daarom heen perken met diverse oude planten, bloemen  en groente gewassen is een lustoord om te vertoeven. 
Voor meer informatie over buitenplaatsen en activiteiten zie: wwwbuitenplaatsen2012.nl

woensdag 18 juli 2012

Het Maatjesproject in combinatie met de Moestuin

Sinds kort werken er zorgvragers op de Moestuin mee onder begeleiding van Erik de zorgboer.
Maar ook voor de vrijwilligers is er misschien een leuke combinatie te maken met het werken op de Moestuin en iets betekenen voor anderen uit de omgeving die in een sociaal isolement verkeren.

Het blijkt dat mensen met een psychiatrisch heden of verleden zich vaak erg eenzaam voelen en maar met moeite uit huis komen.  
Daarvoor is het Maatjesproject actief in de regio Zuid-Kennemerland. 

Concreet zijn er nu al aanmeldingen van zorgvragers die graag op de Moestuin mee willen doen maar niet zelf van en naar huis kunnen reizen. Vaak speelt vertrouwen en het hebben van iemand die hen motiveert en activeert een belangrijke rol in het doorbreken van patronen. 

Wil je meer weten kijk dan eens op : www.actenz.nl . Het Maatjesproject is een vrijwilligersorganisatie en onderdeel van Actenz  GGz inGeest .
contactpersoon: mevrouw Berkenbosch 023-5832313 of 06-53954650 (di,wo en donderdag)INFORMATIE AANMELDING ZORGVRAGER

Voor mensen die geinteresseerd en een plek zoeken voor zinvolle dagbesteding op de Moestuin Leyduin (omgeving Bennebroek/ Heemstede)  kunnen contact opnemen met de zorgtuinder Erik de Keulenaar via de email: landenboschzorg@hotmail.com en telefonisch 06-13143858.

We maken dan een afspraak om eens kennis te maken op de Moestuin en de wensen, behoeften en mogelijkheden te bespreken. Lijkt het u dan wat dan regelen we de Indicatie voor dagbesteding bij het CIZ  via een instelling of met een PGB.

Inmiddels zijn er samenwerk afspraken gemaakt met de RIBW Bennebroek,  Draagnet Bloemendaal, GGZ inGeest/ Actenz, de Hartekampgroep, Borgstichting, de Blinkert (ShdH). Dankzij Tandem (centrum voor Matelzorgonderstuening) is het project bekend gemaakt bij het netwerk van Altzhiemer cafe's. www.ikvergeet.info
Aanmeldingen met een Persoons Gebonden  Budget (PGB) zijn ook mogelijk.

Zorgvragers werken fijn mee

Sinds begin juli werken enkele bewoners van Zuidwijk uit Bennebroek mee op de Moestuin. Er wordt al veel werk verzet met het onkruidvrij maken van het hek langs de bosrand en maaisel verspreiden onder de pompoenplanten als mulch laag. 
Ook hebben we de sleuven en gaten gevuld met zand om het terrein iets meer te egaliseren. Kortom ook aan het wat zwaardere werk komen we toe.
Zo draagt  ieder een steentje bij aan de mooie tuin.
Erik


maandag 9 juli 2012

"de Noeste arbeid"


Het tuinders team wordt groter zodat we nog beter kunnen werken en de openingstijden kunnen uitbreiden.

We zijn nu een half jaar op weg. De Moestuin Leyduin is een prachtige plek geworden waar we met veel mensen van genieten.

Sinds enkele maanden zijn er gelukkig veel nieuwe gezichten die wekelijks op de moestuin mee werken en ook idee├źn en activiteiten inbrengen. Hier maken we dankbaar gebruik van. Op de oproep van Erik dat we mensen zoeken om het tuin-team uit te breiden kwamen al heel snel van een 10 tal deelnemers positieve reacties. We hebben 3 juli gezellig met een pan soep en brood vergaderd en plannen gesmeed.

Een extra avondopenstelling in de zomer:
Een van de wensen was om ook een avondopenstelling te realiseren. 
We gaan starten met donderdag avonden vanaf   19juli  van 19.00 tot 21.00 uur. 
Op deze avond zullen bij toerbeurt een deelnemer van het tuin-team aanwezig zijn met de sleutel van de schuur.  Deze persoon is het aanspreekpunt en heeft de verantwoording.

Zomer planning
In de vakantieperiode deze zomer gaat Erik in augustus de eerste week en daarna de derde en vierde week op vakantie zijn. Hij heeft gezorgd voor een vervangster op dinsdag en donderdagen. Marga is een oud collega van hem en zij heeft de BD-opleiding aan de Kraaybekerhof gevolgd. Afgelopen jaren heeft  zij ook voor Erik waargenomen op de BD tuinderij Land en Boschzigt en op een prettige manier de zorgbegeleiding overgenomen.  Op 7 augustus zal zij een overdracht krijgen en de laatste instructies op de Moestuin. 
In principe heeft zij in die periode de verantwoording over de gewassen van de grote tuin. Er komt een klussen lijst en oogstschema te hangen in de schuur zodat ieder weet waar hij/zij aan toe is. De leden van het tuinteam krijgen ook instructies voor de vaste taken en dagen dat zij waarnemen op de moestuin. We zorgen dat er telkens in ieder geval 2 leden op een dag aanwezig zijn. 

Nadere info krijgen de deelnemers via de mail.

We hopen nu maar op een zonnige zomer.
Het tuin-team.

Leuk informatief artikel door onze Hetty

Artikel in Toorts juni 2012
Posted by Picasa

woensdag 4 juli 2012

Zorg-deelnemers zijn enthousiast

Sinds juni zijn er enkele zorg-deelnemers komen kijken en meewerken op de moestuin voor dagbesteding. 
De reacties zijn erg positief en ook de begeleiders zijn overweldigd door de mooie lokatie van de moestuin en de prettige atmosfeer. 
De afgelopen dagen zijn we echt gestart met het zorg-project. De zorg-deelnemers werken onder de begeleiding van Erik mee in het tuinwerk en zijn zeer enthousiast. 
Erik heeft zijn project bekend gemaakt onder instellingen uit de omgeving Heemstede en Bennebroek. Waaronder de RIBW lokatie Bennebroek en GGZ-Ingeest.
Op de info markt van de GGZ-Ingeest heeft hij met een kraam gestaan en enkele leuke contacten gelegd met mensen die daar werken en bewoners. 


Het is de bedoeling dat er wekelijks op dins-, donderd- en de vrijdag een groepje van 6 tot 10 deelnemers een halve of hele dag mee werken.

Er zijn inmiddels ook  werkafspraken gemaakt met de directeur van de Blinkert (SHDH) uit Haarlem om mensen met beginnende dementie of altzheimer te begeleiden naar dagbesteding op de moestuin.  
Binnenkort volgen gesprekken met De Hartekampgroep voor mensen met een verstandelijke beperking.
De Moestuin biedt natuurlijk ook de mogelijkheid aan particulieren om met een Persoonsgebonden Budget zorg in te kopen.
Voor interesse of meer informatie kunt u bellen met Erik de Keulenaar via; 06-13143858.
De folder en meer infomateriaal kunt u toegetsuurd krijgen via de mail of per post.
Graag aanvragen via: landenboschzorg@hotmail.comBloemenpracht op de tuin